Kesedaran Pembinaan Negara Dan Bangsa

Jelaskan bidang tugas Sistem Jemaah Menteri di Kelantan.

Bidang tugas sistem Jemaah Menteri di Kelantan ialah
F1 Jemaah Menteri Luar mengurus dasar luar
F2 Jemaah Menteri Dalam Negeri menjaga keamanan negeri
F3 Jemaah Menteri Peperangan mengurus pertahanan
F4 Jemaah Menteri Keadilan dan Kehakiman urus keadilan dan kehakiman
F5 Jemaah Menteri Perbendaharaan mengurus harta
benda
F6 Jemaah Menteri Istana menguruskan istiadat diraja
Apakah kesan penubuhan Sistem Jemaah Menteri di Kelantan?

Kesan penubuhan Sistem Jemaah Menteri di Kelantan
ialah
F1 keamanan negeri
F2 kesetiaan rakyat dan pembesar
F3 perpaduan rakyat
F4 kemakmuran negeri
F5 kuasa sultan kukuh
F6 pentadbiran mantap
Apakah ciri-ciri pemerintahan dalam adat perpatih yang diamalkan di Negeri Sembilan?

Ciri-ciri pemerintahan dalam adat perpatih yang diamalkan
di Negeri Sembilan ialah
F1 Sistem pemerintahan demokrasi
F2 rakyat menentukan pemimpin
F3 Anak Buah memilih Buapak
F4 Buapak memilih Lembaga
F5 Lembaga memilih Undang
F6 Undang melantik Yang Di Pertuan Besar
F7 keputusan YDB hasil perbincangan dengan Undang
Apakah peraturan hidup yang lahir daripada amalan adat Perpatih?

Peraturan hidup yang lahir daripada amalan adat Perpatih ialah
F1 permuafakatan
F2 hormat menghormati
F3 bergotong-royong
F4 bekerjasama
F5 kepentingan bersama

Leave a Comment