Pembaharuan Dan Pengaruh Islam Di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat

Jelaskan pengaruh Islam dalam sistem pentadbiran di Tanah Melayu Apakah maksud pendidikan tidak formal? Apakah maksud pendidikan formal? Bagaimanakah pendidikan tidak formal disalurkan kepada anak-anak dalam masyarakat Melayu? Nyatakan kemahiran yang diterapkan melalui pendidikan tidak formal. Dimanakah pendidikan formal dilaksanakan selepas kedatangan Islam? Nyatakan peranan istana dalam kerajaan Melayu tradisional. Jelaskan ciri-ciri pendidikan madrasah. Jelaskan … Read more