Nota Sejarah SPM Tingkatan 4 Tingkatan 5

Nota Ulangkaji

Sejarah Tingkatan 4

03 Tamadun Awal Asia Tenggara

 1. Tamadun Awal Asia Tenggara
 2. Bentuk-Bentuk Kerajaan Awal 
  1. Kerajaan Agraria 
  2. Kerajaan Maritim 
  3. Kerajaan Srivijaya
  4. Kerajaan Kedah Tua 
  5. Rumusan 
 3. Pengaruh Agama Hindu Dan Buddha Dalam Kerajaan Awal
  1. Cara-Cara Kedatangan Pengaruh Hindu Dan Buddha 
  2. Pengaruh Hindu Dan Buddha Dalam Sistem Pemerintahan 
  3. Sistem Pentadbiran Di Srivijaya 
  4. Pengaruh Hindu Dan Buddha Dalam Kesenian Dan Kesusasteraan 
  5. Kepentingan Bahasa Sanskrit Di Asia Tenggara 

04 Kemunculan Tamadun Dan Perkembangannya Di Makkah

 1. Kemunculan Tamadun Islam Dan Perkembangannya Di Makkah
 2. Masyarakat Arab Jahiliah
  1. Ciri-Ciri Masyarakat Arab Jahiliah
 3. Kehidupan Nabi Muhammad S.A.W. Sebelum Dilantik Menjadi Rasul 
  1. Keperibadian Nabi Muhammad S.A.W. 
  2. Kerasulan Nabi Muhammad S.A.W. 
 4. Penyebaran Islam Di Makkah 
 5. Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam 
  1. Penerimaan Terhadap Islam 
  2. Penentangan Terhadap Islam
  3. Nabi Muhammad S.A.W. Menyelesaikan Masalah

05 Kerajaan Islam Di Madinah

 1. Kerajaan Islam Di Madinah 
 2. Perjanjian Aqabah Pertama Dan Perjanjian Aqabah Kedua 
 3. Hijrah 
  1. Konsep Hijrah
  2. Sebab dan Tujuan Hijrah
  3. Kepentingan Hijrah
 4. Piagam Madinah
  1. Kandungan Piagam Madinah
  2. Kepentingan Piagam Madinah 
 5. Penyebaran Islam 
 6. Perjanjian Hudaibiyah 
  1. Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah 
  2. Pembukaan Semula Kota Makkah
  3. Kepentingan Pembukaan Semula Kota Makkah

 

06 Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

 1. Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya 
 2. Kerajaan Khulafa Al-Rasyidin
  1. Konsep Khalifah
  2. Syarat Dan Cara Pemilihan Khalifah 
  3. Tugas Khalifah 
  4. Sumbangan Khulafa Al-Rasyidin Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq 
  5. Khalifah Umar Bin Al-Khattab 
  6. Khalifah Uthman Bin Affan 
  7. Khalifah Ali Bin Abu Talib
 3. Kerajaan Bani Umaiyah
  1. Sumbangan Kerajaan Bani Umaiyah 
  2. Kerajaan Bani Umaiyah Tahap Kedua 
 4. Kerajaan Bani Abbasuyah
  1. Sumbangan Kerajaan Bani Abbasiyah 
 5. Kerajaan Turki Uthmaniyah
  1. Sumbangan Kerajaan Uthmaniyah 
  2. Faktor-Faktor Penyebaran Islam Ke Eropah
 6. Pertembungan Tamadun Islam Dengan Tamadun Lain Di Dunia
  1. Cara Pertembungan
  2. Kesan Pertembungan 

 

07 Islam Di Asia Tenggara

 1. Islam Di Asia Tenggara 
 2. Kedatangan Islam Ke Asia Tenggara
  1. Teori Dan Bukti Islam Datang Dari Semenanjung Tanah Arab 
  2. Teori Dan Bukti Islam Datang Dari China 
  3. Teori Dan Bukti Islam Datang Dari India 
 3. Penyebaran Islam Di Asia Tenggara
  1. Perdagangan 
  2. Perkahwinan
  3. Pengislaman Raja Dan Golongan Bangsawan 
  4. Kelahiran Kerajaan Islam 
  5. Peranan Pusat Kebudayaan 
  6. Peranan Mubaligh 
  7. Keistimewaan Islam 
 4. Pengaruh Islam Di Asia Tenggara
  1. Pemerintahan Dan Pentadbiran
  2. Sistem Pendidikan 
  3. Bahasa Dan Kesusasteraan 
  4. Cara Hidup 
  5. Kesenian
  6. Ekonomi

 

08 Pembaharuan Dan Pengaruh Islam Di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat

 1. Pembaharuan Dan Pengaruh Islam Di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat
 2. Pengaruh Islam Terhadap Politik
  1. Pentadbiran 
  2. Perundangan
 3. Pengaruh Islam Terhadap Sosiobudaya
  1. Pengaruh Islam Dalam Pendidikan 
  2. Bahasa Dan Kesusasteraan
  3. Kesenian
  4. Gaya Hidup 
 4. Pengaruh Islam Terhadap Ekonomi
  1. Perdagangan
  2. Mata Wang 
  3. Percukaian 

 

09 Perkembangan Di Eropah

 1. Perkembangan Di Eropah
 2. Perubahan Masyarakat Dan Budaya Eropah 
  1. Zaman Gelap Di Eropah 
  2. Zaman Renaissance Di Eropah
  3. Kesan Zaman Renaissance 
  4. Gerakan Reformasi Di Eropah 
 3. Penjajahan Dan Penerokaan
  1. Penemuan Jalan Laut Dan Dunia Baru 
  2. Kesan-Kesan  Penjelajahan Terhadap Masyarakat Setempat 
 4. Revolusi Pertanian Dan Revolusi Perindustrian
  1. Perkembangan Bidang Pertanian
  2. Pemilikan Tanah Persendirian
  3. Kaedah Dan Ciptaan Baru Dalam Pertanian
  4. Pertanian Komersial
  5. Perkembangan Bidang Perindustrian
  6. Peralihan Daripada Industri Desa Kepada Perkilangan
  7. Pengkhususan Pengeluaran
  8. Penggunaan Teknologi
  9. Kesan Revolusi Pertanian Dan Revolusi Perindustrian
  10. Pertanian Sebagai Punca Ekonomi Negara
  11. Peningkatan Perdagangan Antarabangsa
  12. Kemajuan Bidang Pengangkutan
  13. Kemunculan Golongan Buruh Dan Majikan
 5. Imperialisme Barat Di Asia
  1. Faktor-Faktor Yang Mendorong Kedatangan Kuasa-Kuasa Barat Ke Asia
  2. Kesan-Kesan Imperialisme Terhadap Asia Tenggara

 

10 Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

 1. Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara
 2. Ekonomi Tradisional
 3. Ekonomi Dagangan
  1. Sistem Pertanian Komersial
  2. Perusahaan Getah
  3. Industri Perlombongan
  4. Penggunaan Tenaga Buruh Luar
  5. Kemasukan Buruh Dari China
  6. Kemasukan Buruh Dari India
  7. Institusi Kewangan Dan Insurans
 4. Dasar British Terhadap Pertanian
  1. Undang Undang Berhubung Tanah
  2. Dasar British Terhadap Pekebun Kecil Di Tanah Melayu
 5. Kesan-Kesan Dasar Ekonomi
  1. Pembandaran
  2. Pembentukan Masyarakat Berbilang Kaum
  3. Sistem Pendidikan Vernakular
  4. Sektor Perkilangan
  5. Sistem Pengangkutan Dan Perhubungan
  6. Perkhidmatan Kesihatan 

 

Sejarah Tingkatan 5

01 Kemunculan Dan Perkembangan Nasionalisme Di Asia Tenggara

02 Nasionalisme Di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua

03 Kesedaran Pembinaan Negara Dan Bangsa

04 Pembinaan Negara Dan Bangsa Malaysia

05 Pembinaan Negara Dan Bangsa Yang Merdeka

06 Pengukuhan Negara Dan Bangsa Malaysia

07 Sistem Pemerintahan Dan Pentadbiran Negara Malaysia

08 Pembangunan Dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan

09 Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa