Pembaharuan Dan Pengaruh Islam Di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat

Jelaskan pengaruh Islam dalam sistem pentadbiran di Tanah Melayu

Pengaruh Islam dalam sistem pentadbiran ialah
F1 perkenalkan institusi kesultanan
F2 institusi sultan berdasarkan pewarisan
F3 pemerintah menggunakan gelaran Islam dan
nama Islam
F4 Iskandar Zulkarnain dirujuk sebagai nasab keturunan sultan
F5 ulama memberi nasihat kepada sultan
F6 undang-undang Islam digunakan
Apakah maksud pendidikan tidak formal?

F1 pendidikan berbentuk asuhan
F2 dalam institusi keluarga
Apakah maksud pendidikan formal?

Maksud pendidikan formal ialah
F1 pendidikan yang berkaitan dengan keagamaan secara langsung
F2 melalui perantaraan institusi tertentu
F3 ada guru
F4 ada sukatan
F5 ada jadual belajar
Bagaimanakah pendidikan tidak formal disalurkan kepada anak-anak dalam masyarakat Melayu?

Pendidikan tidak formal disalurkan melalui
pendengaran
penglihatan
pemerhatian
latihan
bercerita
pantang larang
pantun, peribahasa, teka teki
Nyatakan kemahiran yang diterapkan melalui pendidikan tidak formal.

Kemahiran yang diterapkan melalui pendidikan tidak formal ialah
F1 kemahiran dalam bidang pertanian
F2 bidang pertukangan
F3 bidang menangkap ikan
F4 bidang kraftangan
F5 bidang ukiran
F6 bidang memasak dan
F7 menjahit
Dimanakah pendidikan formal dilaksanakan selepas kedatangan Islam?

F1 istana
F2 masjid
F3 rumah
F4 surau
F5 madrasah
F6 pondok
Nyatakan peranan istana dalam kerajaan Melayu tradisional.

F1 pusat pengajian agama
F2 tempat pertemuan ulama
F3 istana menjadi pusat pengajian
F4 tempat menyimpan buku hikayat
F5 bincang hal-hal pentadbiran
Jelaskan ciri-ciri pendidikan madrasah.

Ciri-ciri pendidikan madrasah ialah
F1 berdasarkan sukatan pelajaran
F2 dilaksanakan secara kelas
F3 mengikut tahap iaitu permulaan, pertengahan dan pengkhususan
F4 diawasi oleh mudir
F5 diselia oleh sebuah lembaga
F6 ada jawatankuasa kewangan
Jelaskan pengaruh Islam terhadap sistem hidup (Gaya hidup) masyarakat Melayu.

Pengaruh Islam terhadap sistem hidup (Gaya hidup) masyarakat Melayu ialah
F1 Ibu bapa dan orang tua dihormati
F2 Jiran dihormati
F3 Panggilan gelaran dalam keluarga seperti
Pak long
F4 Nada suara rendah apabila bercakap dengan orang lebih tua
F5 Orang berziarah perlu beri salam
F6 Tuan rumah bersalaman
F7 Tetamu dihormati, diberi makan dan minum
F8 Ketika makan dan minum guna ungkapan Bismillah
F9 Majlis kahwin cara Islam

Leave a Comment