Perkembangan Di Eropah

Jelaskan ciri-ciri Zaman Gelap. Apakah persamaan masyarakat feudal Eropah dengan masyarakat Melayu tradisional? Apakah iktibar zaman Gelap Eropah kepada generasi muda hari ini? Nyatakan kesan Revolusi Pertanian terhadap ciptaan baru. Jelaskan kesan Revolusi Perindustrian terhadap pertanian komersial. Nyatakan kesan Revolusi Perindustrian terhadap industri desa. Jelaskan kesan Revolusi Perindustrian terhadap pengkhususan pengeluaran. Jelaskan kesan Revolusi Perindustrian … Read more