Perkembangan Di Eropah

Jelaskan ciri-ciri Zaman Gelap.

Antara ciri-ciri Zaman Gelap ialah
F1 Kemerosotan ilmu pengetahuan
F2 kemerosotan perdagangan
F3 Kemerosotan kehidupan perbandaran
F4 Pentadbiran pusat yang tidak berkesan
F5 kemunculan baron / tuan tanah
F6 petani mencari perlindungan dan bayar cukai
kepada tuan tanah
F7 gereja mengongkong kehidupan masyarakat
Apakah persamaan masyarakat feudal Eropah dengan masyarakat Melayu tradisional?


Antara persamaannya ialah
F1 Raja penaung utama negara
F2 Raja memiliki tanah secara mutlak
F3 Pembesar dapat naungan dari istana
F4 Pembesar memberi khidmat kepada raja
F5 Rakyat biasa memberi khidmat kepada tuan tanah
F6 Terdapat golongan hamba
Apakah iktibar zaman Gelap Eropah kepada generasi muda hari ini?

Antara iktibarnya ialah
F1 perlu memajukan perdagangan
F2 wujudkan politik yang stabil
F3 suasana aman penting untuk kemajuan
F4 perlu menguasai ilmu
F5 perlu semangat inkuiri
F6 perlu kreatif dan inovatif

Nyatakan kesan Revolusi Pertanian terhadap ciptaan baru.

Kesan Revolusi Pertanian terhadap ciptaan baru ialah
F1 penanaman efisien
F2 hasil lumayan
F3 penanaman bergilir
F4 tanah subur
F5 tanaman baru seperti turnip, ubi kentang
F6 teknologi baru seperti alat jethro tull
Jelaskan kesan Revolusi Perindustrian terhadap pertanian komersial.

kesannya ialah
F1 kuantiti hasil pertanian dipertingkatkan
F2 penggunaan baja asli meluas
F3 tanaman lebih subur
F4 kualiti hasil pertanian meningkat
F5 berlaku lebihan produk
F6 lebihan diperdagangkan
Nyatakan kesan Revolusi Perindustrian terhadap industri desa.

kesannya ialah
F1 ciptaan baru
F2 penggunaan mesin
F3 hasil bertambah
F4 lebihan produk
F5 barang diperdagangkan
Jelaskan kesan Revolusi Perindustrian terhadap pengkhususan pengeluaran.

kesannya ialah
F1 pelaburan modal yang tinggi
F2 mengawal kos
F2 mendorong pengkhususan kerja
F3 melahirkan pekerja mahir
F4 kuantiti meningkat
F5 kualiti meningkat
F6 produk dipasarkan secara meluas
Jelaskan kesan Revolusi Perindustrian terhadap penggunaan teknologi.

kesannya ialah
F1 penggunaan mesin berkuasa wap
F2 kuantiti bertambah
F3 harga barangan murah
F4 mudah dipasarkan
F5 keuntungan meningkat
F6 aktiviti pengeluaran meningkat

Leave a Comment