Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara 1

Apakah ciri-ciri ekonomi dagangan?

Ciri-ciri ekonomi dagangan ialah
F1 untuk pemasaran
F2 usahakan secara skala besar
F3 penggunaan tenaga buruh luar
F4 modal besar
F5 teknologi tinggi
F6 tanaman jualan seperti getah
F7 perlombongan bijih timah
Jelaskan kesan pengenalan ekonomi dagangan di
Tanah Melayu.Kesan pengenalan ekonomi dagangan di Tanah Melayu ialah
F1 Perkembangan perbandaran
F2 Perkembangan sistem pendidikan vernakular
F3 Perkembangan sektor perkilangan
F4 Kemajuan jalan raya dan jalan kereta api
F5 Kemajuan perhubungan
F6 Perkembangan perkhidmatan kesihatan
F7 Perkembangan bank dan insurans
F8 Wujud masyarakat majmuk
F9 Wujud sistem dwi ekonomi
F10 Ekonomi tradisional di luar bandar terpinggir
Jelaskan faktor perkembangan getah

F1 Revolusi perindustrian di Eropah
F2 Perkembangan industri getah, kasut, tayar
F3 Sumbangan H.N. Ridley
F4 Kemasukan modal asing
F5 Penubuhan syarikat perwakilan seperti Sime
Darby
F6 British memberi galakan kepada pemodal asing
F7 Kemajuan jalan raya dan jalan kereta api
F8 Penggunaan tenaga buruh luar dari India/murah
Jelaskan faktor-faktor kemasukan buruh India dan Cina ke Tanah Melayu.

F1 Pembangunan sektor pertanian dan perlombongan
F2 Kekurangan tenaga buruh
F3 Galakan British
F4 Tidak ditentang oleh orang Melayu
F5 Kestabilan politik di Tanah Melayu
F6 Hubungan tradisi dengan India
Nyatakan dua cara kemasukan buruh India

F1 sistem kontrak
F2 sistem kangani
F3 sistem buruh bebas
Senaraikan dua cara kemasukan buruh Cina

F1 sistem tiket kredit
F2 sistem pengambilan kakitangan
F3 sistem pengambilan rumah kongsi
F4 kemasukan secara berkumpulan
Nyatakan sistem pemilikan dan penggunaan tanah masyarakat Melayu tradisional sebelum kedatangan British.

Sistem pemilikan dan penggunaan tanahnya ialah
F1 tanah tidak menjadi persoalan utama
F2 terdapat tanah yang luas
F3 kepadatan penduduk yang rendah
F4 pembesar memiliki tanah
F5 tanah diterokai boleh diwarisi
F6 perlu mendapat kebenaran pembesar Melayu
Mengapakah British memperkenalkan undang- undang berhubung tanah?

British memperkenalkan undang-undang ini kerana
F1 tidak mempunyai rekod tanah
F2 memudahkan pembayaran cukai
F3 memudahkan pajakan, penjualan, pembelian
F4 tanah dijadikan cagaran untuk modal
F5 melindungi orang Melayu
F6 kepentingan ekonomi British
Senaraikan undang-undang tanah yang diperkenalkan oleh British.

Tanah Melayu
F1 Peraturan Tanah Perak
F2 Kanun Tanah Selangor
F3 Peraturan Tanah Sungai Ujong
Sarawak
F4 Land Order
F5 Land Settlement Order
Sabah
F6 Proklamasi III Perlindungan Hak Peribumi
Nyatakan kesan pengenalan undang-undang berhubung tanah kepada masyarakat Melayu tradisional.

Kesan pengenalan undang-undang tersebut ialah
F1 tidak perlu mendapat kebenaran pembesar Melayu
F2 perlu membuat permohonan di pejabat tanah
F3 perkembangan sistem ekonomi wang
F4 urusan jual beli, cukai dibayar dengan wang
F5 orang Melayu meminjam wang daripada orang tengah
F6 terpaksa menjual tanah untuk bayar hutang
F7 orang Melayu dibiarkan dalam pertanian tradisional
F8 wujud pembahagian tanah mengikut kegunaan dan nilai komersial

Leave a Comment