Kemunculan Dan Perkembangan Nasionalisme Di Asia Tenggara 1

Senaraikan ciri-ciri umum sistem birokrasi Barat di Asia Tenggara

Ciri-ciri umum sistem birokrasi Barat di Asia Tenggara ialah
F1 menubuhkan kerajaan pusat
F2 diketuai Gabenor Jeneral
F3 menubuhkan biro
F4 diketuai pegawai Barat
F5 pengenalan undang-undang Barat
Nyatakan ciri-ciri birokrasi Barat yang diperkenalkan Sepanyol di Filipina

Ciri-ciri birokrasi Barat yang diperkenalkan Sepanyol di
Filipina ialah
F1 wujud pentadbiran pusat
F2 Gabenor Jeneral pemerintah tertinggi
F3 wilayah diketuai Datuk Bandar
F4 bandar diketuai Gabenor Kecil
F5 barangay disatukan membentuk Ecomienda
F6 diketuai oleh Encomiendero
F7 Encomeindero berperanan mengutip cukai
Senaraikan ciri-ciri birokrasi Barat yang diperkenalkan oleh Belanda di Indonesia.

Ciri-ciri birokrasi Barat yang diperkenalkan Belanda di Indonesia ialah
F1 wujud pentadbiran pusat
F2 diketuai oleh Gabenor Jeneral
F3 tubuh jabatan kerajaan
F4 tubuh Dewan Tempatan sebagai penasihat
F5 tubuh Volksraad ditubuhkan sebagai langkah ke arah kemerdekaan
F6 pentadbiran tempatan dikendalikan pembesar tempatan
F7 tetapi diawasi Belanda
Nyatakan ciri-ciri birokrasi Barat yang diperkenalkan oleh Raja Mongkut di Thailand.

Ciri-ciri birokrasi Barat yang diperkenalkan oleh Raja Mongkut di Thailand ialah
F1 melantik 80 orang penasihat Barat
F2 melatih pegawai tempatan
F3 polis dan penasihat kewangan dari Britain
F4 penasihat kastam dari Amerika Syarikat
F5 penasihat tentera dari Perancis
Nyatakan ciri-ciri birokrasi Barat yang diperkenalkan oleh Raja Chulalongkorn di Thailand.

Ciri-ciri birokrasi Barat yang diperkenalkan oleh Raja Chulalongkorn di Thailand ialah
F1 melantik juruaudit dari Britain
F2 menubuhkan Kabinet Menteri
F3 menubuhkan Majlis Penasihat Rendah
F4 menubuhkan Majlis Mesyuarat Tertinggi
F5 sebagai badan penasihat raja
Nyatakan ciri-ciri gerakan nasionalisme tahap pertama di Filipina.

ciri-ciri gerakan nasionalisme tahap pertama di Filipina
ialah
F1 merupakan gerakan dakyah
F2 dipimpin oleh Jose Rizal
F3 menuntut kebebasan bersuara
F4 menuntut Filipina dijadikan wilayah Sepanyol
F5 menubuh Liga Filipina
F6 ditangkap dan dibunuh
Nyatakan ciri-ciri gerakan nasionalisme tahap kedua di Filipina.

Ciri-ciri gerakan nasionalisme tahap kedua di Filipina ialah
F1 dimulakan oleh Andres Bonifacio
F2 menubuhkan Katipunan
F3 untuk menyatukan bangsa Filipina
F4 mencapai kemerdekaan
F5 melancarkan revolusi bersenjata tetapi gagal
F6 menggunakan akhbar Kalayan
F7 diteruskan oleh Emilio Aguinaldo
F8 bekerjasama dengan Amerika Syarikat

Leave a Comment