Kemunculan Dan Perkembangan Nasionalisme Di Asia Tenggara 2

Nyatakan ciri-ciri gerakan nasionalisme tahap pertama di Indonesia.

Ciri-ciri gerakan nasionalisme tahap pertama di Indonesia ialah
F1 dipelopori oleh Raden Adjeng Kartini
F2 memajukan pendidikan wanita
F3 menulis karya Seorang Puteri Jawa
F4 mendedahkan kemunduran dan penindasan Belanda
F5 melalui pertubuhan Muhammadiyah
F6 matlamat menyebarkan Islam
F7 menentang penyebaran agama Kristian
Nyatakan ciri-ciri nasionalisme tahap kedua di Indonesia.

Ciri-ciri nasionalisme tahap kedua di Indonesia ialah
F1 diperjuangkan oleh parti radikal
F2 seperti Parti Nasional Indonesia (PNI)
F3 dipimpin oleh Soekarno
F4 menuntut kemerdekaan
F5 walaupun secara kekerasan
F6 PNI diharamkan
Nyatakan ciri-ciri nasionalisme tahap pertama di Thailand.

Ciri-ciri nasionalisme tahap pertama di Thailand ialah
F1 menentang penguasaan politik kerabat diraja
F2 raja berkuasa mutlak
F3 sikap boros raja
F4 pendidikan Barat mendedahkan fahaman demokrasi
F5 pendedahan tentang raja berpelembagaan
F6 Parti Rakyat melancarkan Revolusi Thai
F7 menamatkan raja berkuasa mutlak.
Nyatakan ciri-ciri nasionalisme tahap kedua di Thailand.

F1 rakyat tidak puas hati penguasaan ekonomi orang Cina
F2 dan kapitalis Barat
F3 menyekat penguasaan melalui undang-undang
F3 sekolah Cina dibubarkan
F4 akhbar Cina dibubarkan
F5 penduduk tempatan digalak menguasai ekonomi
F6 jawatan tertinggi hanya untuk penganut Buddha
F7 nama Siam ditukar kepada Thailand
Apakah ciri-ciri seorang warganegara yang nasionalis?

F1 cinta akan negara
F2 bangga akan negara
F3 berani mempertahankan negara
F4 sanggup berkorban
F5 semangat kental
F6 bersifat patriotik
F7 berilmu pengetahuan

Leave a Comment