Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Ciri-Ciri Dan Sumbangan Tamadun

Namakan 2 bandar terancang dalam tamadun Indus

F1 Mohenjo-Daro
F2 Harappa
Nyatakan ciri-ciri bandar terancang tamadun Indus

Ciri-ciri bandar terancang tamadun Indus ialah
F1 terbahagi kepada dua bahagian
F2 dikelilingi tembok
F3 bahagian utama pusat pentadbiran
F4 bahagian kedua kawasan perumahan
F5 susunan blok segiempat
F6 jalan raya lurus
F7 sistem kumbahan terancang
Apakah faktor perkembangan bandar terancang tamadun Indus?

Faktor perkembangan bandar terancang tamadun Indus ialah
F1 maju dalam bidang geometri dan matematik
F2 kemajuan pembinaan
F3 sumbangan tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba
F4 kemahiran membuat batu bata
F5 cintakan keamanan
Apakah iktibar yang boleh kita contohi daripada sifat keterbukaan tamadun Indus?

Iktibarnya ialah daripada sifat keterbukaan tamadun Indus ialah
F1 perlu cintakan ilmu
F2 perlu gigih, rajin
F3 perlu pertukaran teknologi
F4 perlu kreatif dan inovatif
F5 menjalin hubungan diplomatik
F6 sedia menerima pengaruh baik
F7 menjalin hubungan perdagangan
Nyatakan ciri-ciri pemerintahan dalam tamadun Hwang Ho?

Ciri-ciri pemerintahan tamadun Hwang Ho ialah
F1 pemerintahan beraja
F2 anak lelaki raja pengganti raja
F3 putaran dinasti
F4 mandat daripada tuhan
F5 raja dibantu oleh bangsawan
F6 raja dibantu oleh pegawai kerajaan
Apakah sumbangan tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian?

Sumbangan tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian ialah
F1 memperkenalkan sistem pengairan
F2 memperkenalkan alat pertanian daripada besi
F3 menggunakan cangkul
F4 menggunakan sabit
F5 memperkenalkan teknologi pembajakan
F6 memperkenalkan batas untuk tanaman
Jelaskan ciri-ciri sistem tulisan tamadun Hwang Ho

Ciri-ciri sistem tulisannya ialah
F1 tulisan Ideogram
F2 berbentuk gambar dan simbol
F3 terhasil dari penilikan tulang oracle
F4 diguna dalam penulisan
F5 diguna dalam pencetakan
F6 diguna oleh orang Jepun dan Korea
Namakan karya Sun Tzu

F1 The Art of War
Apakah yang dapat dipelajari dari karya ‘Sun Tzu’?

F1 selok belok perang
F2 cara menangani musuh
F3 boleh guna dalam strategi perniagaan
F4 strategi mencapai kejayaan dalam hidup
Apakah kepercayaan masyarakat tamadun Hwang Ho yang diwarisi sehingga hari ini?
F1 pemujaan roh nenek moyang
F2 konsep Yin dan Yang
F3 amalan Feng Hsui
F4 kepercayaan animisme dan politeisme
F5 amalan penilikan
Jelaskan sistem kalendar dalam tamadun Hwang Ho.

F1 30 hari dalam sebulan
F2 360 hari dalam setahun
F3 guna untuk menentukan musim menanam dan menuai
F4 guna dalam upacara perkahwinan, pengebumian dan perburuan

Leave a Comment