Peningkatan Tamadun 1

Namakan tokoh-tokoh yang terlibat dalam perluasan kuasa

Yunani
F1 Philip II
F2 Alexander The Great
Rom
F3 Julius Caesar
F4 Augustus Caesar
India
F5 Chandragupta Maurya
F6 Asoka
China
F7 Shih Huang Ti
F8 Han Wu Ti
Apakah sumbangan Alexander The Great kepada tamadun Yunani?

F1 Membentuk empayar luas
F2 Berjaya menakluk Parsi, Mesir
F3 Memperkenalkan kebudayaan campuran (Hellenistik)
F4 Menguasai seluruh kawasan Laut Mediterranean
Apakah sumbangan Maharaja Augustus Caesar kepada Rom?

F1 Perkenalkan pemerintahan warisan
F2 Memerintah secara diktator
F3 Membentuk jajahan takluk
F4 Membentuk empayar
F5 Mewujudkan keamanan dan kesejahteraan kepada Rom
Apakah keistimewaan Maharaja Asoka dalam perluasan kuasa di India?

F1 Menekankan dasar lemah lembut dan terbuka
F2 Perluasan empayar melalui agama Buddha
F3 Tidak menggunakan kekerasan
Bagaimanakah Shih Huang Ti berjaya mengukuhkan kedudukannya?

F1 Menyatukan kerajaan kecil
F2 Memerintah secara tegas dan mutlak
F3 Menghapuskan golongan bangsawan
F4 Melantik gabenor dan panglima tentera
F5 Membina Tembok Besar China
F6 Menggunakan pemerintahan berpusat
Pada pandangan anda, mengapakah perluasan kuasa tidak dibenarkan masa kini?

F1 Memusnahkan harta benda
F2 Mengorbankan nyawa
F3 Bertentangan hak asasi manusia
F4 Kemerosotan ekonomi
F5 Negara tidak aman
Nyatakan ciri-ciri ekonomi tamadun India.

Antara ciri-ciri ekonomi tamadun India ialah
F1 ada perdagangan dalam dan luar
F2 hasilkan barangan senjata
F3 hasilkan barangan emas
F4 ada persatuan perdagangan
F5 ada guna mata wang
F6 ada perusahaan sutera, emas, mutiara
F7 ada sistem cukai
F8 ada pelabuhan perdagangan
Apakah matlamat persatuan perdagangan tamadun India?

F1 untuk kawal harga barang
F2 untuk jaga kualiti barangan
F3 untuk jaga gaji pekerja
Senaraikan sumbangan tamadun China terhadap kemajuan pertanian.

Sumbangan tamadun China dalam pertanian ialah
F1 menggunakan pengairan
F2 perkenalkan sistem tanaman bergilir
F3 ada teres bukit
F4 guna tenggala
F5 perkenalkan penyisir tanah
F6 guna kereta kuda
F7 guna kolar kuda
F8 batas tanaman
Bagaimanakah anda menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara?

Sumbangan saya untuk meningkatkan ekonomi negara ialah
F1 rajin bekerja
F2 menguasai teknologi moden
F3 mengamalkan perpaduan
F4 menguasai ilmu pengetahuan
F5 perlu kreatif dan inovatif
F6 berbelanja secara berhemah
F7 berjimat cermat
F8 menguasai pelbagai kemahiran

Leave a Comment