Proses pembentukan tamadun Mesir Purba

  1. Mencapai tahap kebudayaan gangsa pada Zaman Logam
  2. Penggunaan alat logam untuk membina sistem perparitan dan pengaliran yang baik untuk pertanian
  3. Membina peralatan kawalan banjir dan terusan untuk meningkatkan kesuburan tanah
  4. didirikan petempatan tetap yang berteraskan pertanian
  5. berkembang menjadi perkampungan
  6. gabungan kampung membentuk bandar
  7. gabungan bandar membentuk nome / daerah
  8. nome disatukan dengan salah sebuah bandar menjadi pusat pentabdiran
    Contoh – Thinis, Memphis dan Thebes

Leave a Comment