Proses pembentukan tamadun Mesopotamia

Revision Notes

 1. Terbahagi kepada dua bahagian – utara dan selatan Baghdad.
  1. Utara Baghdad – kawasan Sg Tigris ke utara termasuk Sg. Zab yang dikenali Assyria.
  2. Selatan Baghdad – kawasan Sg. Tigris dan Euphrate dikenali Babylon.
 2. Bermula di wilayah selatan iaitu Sumer
 3. Org Sumeria bina petempatan
 4. Menjalankan aktiviti pertanian
 5. Bina sistem pengairan.
 6. Perkampungan awal berkembang jadi kota
 7. Membentuk negara kota spt Kish, Lagash, Uruk, Ur, Eridu, Assur, dan Mari.
 8. Negara kota ini terletak di sepanjang sungai dan tersusun sistematik.

Leave a Comment