Tamadun Indus

  1. Tamadun Indus di Lembah Sungai Indus merupakan tamadun terawal di India.
  2. Tamadun Indus juga dikenal sehagai Tamadun Harappa.
  3. Tamadun ini muncul pada sekitar tahun 2500 S.M. dan mula merosot pada tahun 800S.M..Sebah kchancuran Tamadun Indus masih belum diketahui.
  4. Salah satu pendapat ialah serangan orang Aryan serta bencana alam seperti banjir, kemarau, dan gempa bumi.

Leave a Comment