Proses Pembentukan Tamadun Indus

Proses Pembentukan Tamadun Indus

  1. Di bahagian barat laut India sudah wujud penduduk yang mengamalkan kehidupan secara nomad, iaitu kehidupan secara berpindah-randah dan menyara diri dengan memburu dan mengutip makanan
  2. Penduduk tersebut mendirikan petempatan kekal di sepanjang Sungai Indus.
  3. Petempatan kekal didirikan di sekitar lembah Sungai Indus kerana:
    1. Sungai menyediakan sum-ber air untuk pertanian, penternakan, dan keguna¬an harian.
    2. Sungai Indus telah me-nyuburkan tanah.
  4. Hasil pertanian telah meningkat dan dapat menampung bilangan penduduk yang kian bertambah.
  5. Perkampungan telah berkem¬bang menjadi bandar, contoh bandar ialah Harappa dan Mohenjo-Daro.

Leave a Comment