Tamadun Yunani

Tamadun Yunani

 1. Tamadun Yunani bermula dengan penubuhan petempatan manusia yang digelar sebagai negara kota atau polls.
 2. Negara kota dibentuk kerana gabungan beberapa buah kampung dan bandar.
 3. Banyak negara kota telah wujud dan setiap negara kota terdiri daripada sebuah kota yang dikelilingi oleh kawasan pertanian.
 4. Di dalam kota pula terdapat istana, kubu, pasar, dan kuil.
 5. Antara negara kota yang terkenal ialah Athens, Corinth, dan Sparta.
 6. Ciri-ciri negara kota tersebut.
  1. Ketiga-tiga terletak berdekatan dengan Laut Mediterranean.
  2. Mempunyai corak pemerintahan dan undang-undang tersendiri.
  3. Memiliki beberapa tuhan (menyembah banyak tuhan).
  4. Masyarakat kota sentiasa hersatu padu.
  5. Peperangan selalu berlaku antara negara-negara kota tersebut.

Polis/Negara Kota

 1. Polls ialah institusi politik yang merdeka.
 2. Saiznya tidak besar dan polls yang terbesar ialah Athens.
 3. Mempunyai jumlah penduduk yang kecil.
 4. Misalnya Athens pada kemuncaknya hanya memiliki 40 000 orang penduduk.
 5. Setiap polls mempunyai acropolis, agora, dan kawasan pertanian.
  1. Acropolis, iaitu kawasan tertinggi yang menempatkan bangunan kerajaan dan keagamaan.
  2. Agora, iaitu tempat pertemuan atau mesyuarat rakyat yang merupakan pusat ekonomi bagi sesebuah polls.
  3. Kawasan pertanian di luar kota menyediakan keperluan penduduk di dalam kota.

Leave a Comment