Tamadun India

Tamadun India

 1. Era kecemerlangan Tamadun Indus ialah antara 2500-1800S.M.
 2. Tamadun Indus mengalami kemerosotan selepas era tersebut.
 3. Keruntuhan Tamadun Indus disebabkan serangan orang Aryan.
 4. Mereka telah membawa satu budaya dan tahap baru kepada masyarakat Lembah Indus.
 5. Tahap tersebut dipanggil  Zaman Vedik. Nama Vedik digunakan sempena kelahiran kitab-kitab Veda.
 6. Zaman Vedik ialah permulaan kehidupan beragama bagi masyarakat Indus kerana pada zaman tersebut agama Hindu dilahirkan.
 7. Menjelang kurun ke-7 S.M., perhatian masyarakat tersebut beralih ke Lembah Ganges.
 8. Pada zaman ini, wujud golongan pemerintah yang terdiri daripada golongan raja.
 9. Dua bentuk kerajaan wujud pada zaman ini, iaitu:
  1. Janapada atau kerajaan kecil.
  2. Mahajanapada atau kera¬jaan besar.
 10. Kerajaan-kerajaan kecil di India telah disatukan oleh Chandragupta Maurya.
 11. Empayar pertama di India telah diwujudkan pada tahun 321 S.M..
 12. Peristiwa tersebut berlaku semasa pemerintahan Dinasti Maurya apabila seluruh India utara telah disatukan.
 13. Semasa pemerintahan Asoka, Dinasti Maurya mencapai kemuncak kegemilangannya.

Leave a Comment