Kerajaan Awal Asia Tenggara 1

Namakan kerajaan-kerajaan maritim di Asia Tenggara. Nyatakan faktor perkembangan kerajaan Srivijaya. Nyatakan bukti Kedah Tua sebagai pelabuhan entrepot. Jelaskan faktor perkembangan kerajaan Kedah Tua. Sebagai seorang warganegara Malaysia, apakah peranan anda dalam memajukan ekonomi negara? Nyatakan pengaruh Hindu-Buddha dalam pemerintahan di Asia Tenggara Nyatakan cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara. Apakah yang … Read more