Kerajaan Awal Asia Tenggara 2

Apakah kepentingan bahasa Sanskrit?

Kepentingan bahasa Sanskrit ialah
F1 meningkatkan bidang intelek masyarakat
F2 merupakan bahasa keagamaan
F3 diserap ke bahasa Melayu
F4 digunakan untuk menulis epik Hindu
F5 sebagai bahasa ilmu
F6 sebagai bahasa komunikasi
Berikan lokasi penemuan batu bersurat di Asia Tenggara.

F1 Kutei, Kalimantan
F2 Sungai Mas (Kedah Tua)
F3 Palembang
F4 Pangkalan Bujang
Apakah maklumat yang tercatat pada batu bersurat?

F1 Pemerintahan raja
F2 Arahan dan amaran raja
F3 Agama
F4 Undang-undang

Leave a Comment