Kerajaan Awal Asia Tenggara 1

Namakan kerajaan-kerajaan maritim di Asia Tenggara.

F1 Langkasuka
F2 Kedah Tua/Kataha
F3 Chih Tu
F4 Srivijaya
Nyatakan faktor perkembangan kerajaan Srivijaya.

Faktor perkembangan kerajaan Srivijaya ialah
F1 tentera laut yang besar
F2 mengawal perdagangan
F3 mengawal keselamatan
F4 kedudukan strategik
F5 tempat persinggahan kapal dagang
F6 kaya hasil dagangan
F7 pelabuhan strategik
F8 menghasilkan kapal besar
Nyatakan bukti Kedah Tua sebagai pelabuhan entrepot.

F1 jumpaan tembikar Cina
F2 pelita tembaga dari Timur Tengah
F3 tembikar dari Timur Tengah
F4 manik dari India
Jelaskan faktor perkembangan kerajaan Kedah Tua.

Faktor perkembangan kerajaan Kedah Tua ialah
F1 Gunung Jerai menjadi panduan
F2 kedudukan strategik
F3 terlindung daripada tiupan angin monsun
F4 kemudahan tempat menyimpan barang/gudang
F5 kekayaan hasil hutan seperti damar dan rotan
F6 kekayaan sumber bumi seperti timah
F7 barang dagangan luar seperti kain kapas, sutera, teh
F8 mahir ilmu bintang/pelayaran
F9 pelabuhan Lembah Bujang
Sebagai seorang warganegara Malaysia, apakah peranan anda dalam memajukan ekonomi negara?

F1 bekerjasama
F2 mengekalkan perpaduan
F3 meningkatkan ilmu pengetahuan
F4 bersifat kreatif dan inovatif
F5 berdaya saing
F6 membeli barangan buatan Malaysia
F7 mahir dalam teknologi
F8 menjalin hubungan diplomatik
Nyatakan pengaruh Hindu-Buddha dalam pemerintahan di Asia Tenggara

Pengaruh Hindu-Buddha dalam pemerintahan ialah
F1 gelaran raja digunakan
F2 raja berada di puncak pemerintahan
F3 raja berkuasa mutlak
F4 perintah raja menjadi undang-undang
F5 yang melanggar perintah bermakna menderhaka
F6 lahir konsep dewa-raja
F7 Raja memiliki kesaktian
F8 dalam istiadat pertabalan raja
Nyatakan cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara.

F1 Melalui penaklukan tentera
F2 Melalui perdagangan
F3 Melalui peranan Brahmin
F4 Melalui pengambilan aspek kebudayaan India yang menarik
Apakah yang dimaksudkan dengan Orde Kosmos?

Orde Kosmos bermaksud
F1 Negara dianggap sebagai alam semesta
F2 raja dan ibukota adalah pusat alam
F3 raja bertanggungjawab mengatur
kesejahteraan negara
Mengapakah pemerintah kerajaan-kerajaan awal
di Asia Tenggara membina candi?


Pembinaan candi bertujuan
F1 untuk rumah ibadat agama Hindu-Buddha
F2 untuk simpan patung dewa
F3 untuk melambangkan kekuatan pemerintah
F4 untuk melambangkan kesenian
F5 untuk melambangkan orde kosmos
Namakan monumen yang ada pengaruh Hindu-
Buddha di Asia Tenggara.


F 1 Angkor Wat di Kemboja
F 2 Candi Borobudur di Jawa Tengah
F 3 Candi Lembah Bujang di Kedah
QQQ

XXX
Pada pandangan anda, mengapakah kita perlu menjaga dan memelihara senibina berunsur sejarah?

F1 Pelancongan
F2 Kepentigan ekonomi
F3 Sumber sejarah
F4 Warisan budaya

Leave a Comment