Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa 2

Nyatakan matlamat penubuhan Pertubuhan Persidangan Islam (OIC). Apakah peranan Malaysia dalam OIC? Apakah faedah Malaysia menganggotai OIC? Apakah prinsip perjuangan Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM)? Nyatakan usul Malaysia yang dikemukakan dalam sidang Kemuncak NAM. Apakah kejayaan Malaysia selaku tuan rumah sidang Kemuncak NAM ke-13? Nyatakan faedah yang diperolehi Malaysia sebagai anggota Komanwel. Apakah tanggungjawab anda sebagai … Read more