Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa 1

Nyatakan sebab-sebab berlaku Perang Dunia Pertama.

Sebab-sebab berlaku Perang Dunia Pertama ialah
F1 nasionalisme yang kuat di Eropah
F2 persaingan meluaskan tanah jajahan
F3 persaingan meluaskan pengaruh
F4 persaingan dalam ekonomi
F5 mendapatkan bahan mentah
F6 mencari kawasan pasaran baru
F7 pembentukan sistem pakatan di Eropah
Jelaskan kesan-kesan Perang Dunia Pertama.

Kesan-kesan Perang Dunia Pertama ialah
F1 Perjanjian Versailies ditandatangani
F2 peta Eropah berubah
F3 Liga Bangsa terbentuk
F4 inflasi berlaku
F5 masalah pengangguran
F6 hutang perang yang tinggi
F7 pemerintahan beraja ditamatkan
Nyatakan sebab yang mencetuskan Perang Dunia Kedua.

Sebab yang mencetuskan Perang Dunia Kedua ialah
F1 Jerman tidak puas hati dengan Perjanjian Versailles
F2 kehilangan tanah jajahan
F3 membayar pampasan tinggi
F4 saiz tentera dikurangkan
F5 muncul Adolf Hitler
F6 berlaku kemelesetan ekonomi
F7 muncul kuasa Jepun
F8 wujud pakatan seperti Kuasa Paksi dan Bersekutu
Jelaskan peristiwa Perang Dunia Kedua

Peristiwa Perang Dunia Kedua ialah
F1 berlaku apabila Jerman menyerang Poland
F2 terdiri daripada Kuasa Bersekutu dan Kuasa Paksi
F3 berlaku di Eropah dan Asia
F4 Jepu menyerang Pearl Harbour
F5 Jepun menguasai Tanah Melayu
F6 Jerman ditewaskan
F7 Jepun tewas selepas bom atom digugrkan di Hiroshima
Apakah kesan Perang Dunia Kedua.

Kesan Perang Dunia Kedua ialah
F1 Jerman terbahagi, Jerman Barat dan Jerman Timur
F2 kemerdekaan tanah jajahan
F3 Filipina, Tanah Melayu, Indonesia
F4 jumlah korban tinggi
F5 penubuhan PBB
F6 kemunculan blok dunia
F7 berlaku Perang Dingin
Nyatakan kepentingan dasar luar Malaysia

Kepentingan dasar luar Malaysia ialah
F1 menjamin keselamatan rakyat
F2 menjamin keselamatan negara
F3 mengekalkan kedaulatan negara
F4 memelihara kepentingan nasional
F5 menggalakkan pembangunan
F6 meluaskan pasaran
F7 mengekalkan keamanan sejagat
Nyatakan faktor-faktor penggubalan dasar luar Malaysia.

Faktor-faktor penggubalan dasar luar Malaysia ialah
F1 faktor sejarah
F2 Melaka pernah berdagang dengan China
F3 mengamalkan dasar pro-Barat dan anti komunis
F4 faktor ekonomi
F5 mengamalkan pasaran bebas
F6 faktor politik
F7 mengamal prinsip demokrasi berparlimen
F8 Malaysia berpegang kepada prinsip keamanan sejagat

Leave a Comment