Nasionalisme Di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua 2

Senaraikan akhbar yang meniupkan semangat kebangsaan sebelum Perang Dunia Kedua.Q Terangkan peranan akhbar membangkitkan semangat nasionalisme Tanah Melayu. Senaraikan persatuan yang ditubuhkan di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. Nyatakan matlamat perjuangan persatuan negeri ditubuhkan Apakah matlamat perjuangan Kesatuan Melayu Muda (KMM)? Bagaimanakah KMM berusaha untuk mencapai matlamat perjuangan? Mengapakah persatuan sangat berkesan dalam meniup … Read more

Nasionalisme Di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua 1

Senaraikan faktor-faktor pemangkin nasionalisme di Tanah Melayu. Jelaskan perjuangan Linggir di Saribas menentang James Brooke. Jelaskan perjuangan Rentap menentang James Brooke di Sarawak. Jelaskan perjuangan Syarif Masahor menentang James Brooke di Sarawak. Jelaskan perjuangan Tok Janggut di Kelantan menentang British. Jelaskan perjuangan Haji Abdul Rahman Limbong menentang British di Terengganu. Apakah maksud Gerakan Islah? Apakah … Read more