Nasionalisme Di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua 2

Senaraikan akhbar yang meniupkan semangat kebangsaan sebelum Perang Dunia Kedua.Q

F1 Majlis
F2 Utusan Melayu
F3 Warta Malaya
F4 Warta Negara
F5 Lembaga Malaya
F6 Fajar Sarawak
Terangkan peranan akhbar membangkitkan semangat nasionalisme Tanah Melayu.

Peranan akhbar membangkitkan semangat nasionalisme Tanah Melayu ialah
F1 ekonomi
H1a galak orang Melayu berniaga
H1b tubuh syarikat kerjasama
H1c jimat cermat
H1d tidak jual tanah
F2 sosial
H2a memajukan pendidikan tinggi orang Melayu
H2b menggalakkan pendidikan anak perempuan
H2c bahasa Melayu bahasa rasmi
H2d pendidikan bahasa Inggeris
H2e pendidikan Islam menekankan nilai-nilai baik
F3 politik
H3a seru orang Melayu bersatu
H3b kritik British mengurangkan kuasa sultan
H3c menolak dasar pilih kasih dalam pentadbiran
H3d menubuhkan MAS
Senaraikan persatuan yang ditubuhkan di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua.

Antara persatuan tersebut ialah
F1 Kesatuan Melayu Singapura (KMS)
F2 Persatuan Melayu Selangor
F3 Persatuan Melayu Perak
F4 Persatuan Melayu Sarawak
F5 Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM)
F6 Kesatuan Melayu Muda (KMM)
Nyatakan matlamat perjuangan persatuan negeri ditubuhkan

Matlamat perjuangan persatuan negeri ialah
F1 menjaga kebajikan orang Melayu
F2 mengeratkan perpaduan Melayu
F3 memajukan ekonomi dan pendidikan
F4 menjaga agama Islam dan budaya
Apakah matlamat perjuangan Kesatuan Melayu Muda (KMM)?

Matlamat perjuangan KMM ialah
F1 mendapatkan kemerdekaan negara
F2 menggalakan perpaduan pemuda Melayu
F3 meningkatkan tahap pendidikan
F4 menubuhkan Melayu Raya
Bagaimanakah KMM berusaha untuk mencapai matlamat perjuangan?

KMM berusaha untuk mencapai matlamat perjuangan dengan
F1 bekerjasama dengan Jepun
F2 menghalau British
F3 menjadi ejen propaganda Jepun
F4 membeli Warta Malaya
F5 untuk menyebarkan propaganda
F6 membuka cawangan KMM
F7 mengelilingi Tanah Melayu untuk mendapatkan sokongan
F8 membentuk tentera semut
Mengapakah persatuan sangat berkesan dalam meniup semangat kebangsaan?

F1 Beroganisasi
F2 Matlamat jelas
F3 Ahli ramai
F4 Suara ramai
F5 Dianggotai intelek
F6 Mengatasi masalah bersama
Nyatakan tindakan Jepun untuk menyekat semangat kebangsaan di Tanah Melayu.

Tindakan Jepun untuk menyekat semangat kebangsaan di Tanah Melayu ialah
F1 dasar pemerintahan tentera
F2 tindakan yang kejam
F3 mengharamkan semua akhbar
F4 menggunakan nama Jepun pada akhbar
F5 menyekat kebebasan bersuara
F6 kebebasan kepada pertubuhan yang menyokong
F7 menggunakan bahasa Jepun di sekolah
F8 memperkenalkan nilai budaya Jepun

Senaraikan gerakan anti Jepun di Tanah Melayu.

F1 MPAJA
F2 Pasukan Bintang Tiga
F3 Force 136
F4 Pasukan Wataniah Pahang

Leave a Comment