Nasionalisme Di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua 1

Senaraikan faktor-faktor pemangkin nasionalisme di Tanah Melayu.

Faktor-faktor pemangkin nasionalisme di Tanah Melayu ialah
F1 pengenalan sistem politik Barat
F2 dasar pentadbiran British
F3 pendudukan Jepun yang kejam
F4 Gerakan Reformasi Islam, Mesir
F5 Gerakan Pan-Islamisme sedunia
F6 kesedaran politik di Asia Tenggara seperti Indonesia
F7 penguasaan Parti Komunis Malaya (PKM)
F8 perkembangan sistem pendidikan
F9 kemunculan mesin cetak
Jelaskan perjuangan Linggir di Saribas menentang James Brooke.

Linggir berjuang dengan
F1 enggan menyerahkan wilayahnya
F2 walaupun diserang
F3 menyerang kapal Nemesis
F4 setelah pelayarannya dihalang
F5 gagal
Jelaskan perjuangan Rentap menentang James Brooke di Sarawak.

Rentap berjuang kerana
F1 orang Iban dianggap lanun
F2 penempatan orang Iban dihapuskan
F3 kampung Rentap dibakar
F4 Rentap berundur ke Bukit Sadok
F5 tewas dan berundur ke Entabai
Jelaskan perjuangan Syarif Masahor menentang James Brooke di Sarawak.

Syarif Masahor berjuang
F1 Menolak penguasaan Brooke di Sungai Rajang
F2 Hilang pengaruh
F3 dan hak kutipan cukai
F4 Menyerang kubu di Konawit
F5 menyerang Kuching
F6 gagal berundur di Brunei
F7 dibuang ke Singapura
Jelaskan perjuangan Tok Janggut di Kelantan menentang British.

Tok Janggut berjuang
F1 menentang sistem cukai
F2 enggan membayar cukai
F3 menyerang Pasir Puteh
F4 membentuk kerajaan
F5 menjadi perdana menteri
F6 diserang kapal perang Cadmus British
F7 dan senjata moden
F8 terkorban mayat digantung
Jelaskan perjuangan Haji Abdul Rahman Limbong menentang British di Terengganu.

Haji Abdul Rahman Limbong berjuang
F1 menentang sistem cukai
F2 undang-undang tanah
F3 membersih tanah di Kuala Telemong
F4 tanah Tengku Nik Maimunah
F5 penentangan bersenjata
F6 menyerang kuala Berang
F7 ditumpaskan British
F8 dibuang negeri ke Makkah
Apakah maksud Gerakan Islah?

Gerakan Islah ialah
F1 Gerakan mendorong masyarakat Melayu
F2 membetulkan pandangan terhadap Islam
F3 dipimpin oleh Syed Syeikh al-Hadi dan Syeikh Tahir Jalaludin
F4 dikenali sebagai Kaum Muda
F5 menggunakan akhbar al-Imam, Pengasuh, Saudara
Apakah saranan Kaum Muda untuk memajukan orang Melayu?

Saranan Kaum Muda untuk memajukan orang Melayu ialah
F1 menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia
F2 menekankan pendidikan dunia dan akhirat
F3 mempelajari mata pelajaran Fardu Ain, Ilmu Hisab dan bahasa Inggeris
F4 menggalakan pendidikan untuk perempuan
F5 mengkritik penjajah
F6 mengkritik raja dan pembesar Melayu
F7 memajukan ekonomi, pendidikan, politik dan sosial
Bagaimanakah Kaum Muda menyampaikan ideanya?

Kaum Muda menyampaikan ideanya dengan
F1 menubuhkan madrasah
F2 menekankan pendidikan dunia dan akhirat
F3 peluang belajar kepada perempuan
F4 melalui akhbar al-Imam
F5 mengeluarkan buku dan risalah
F6 berdakwah
Jelaskan halangan yang dihadapi Kaum Muda dalam menyebarkan ideanya.

Halangan yang dihadapi Kaum Muda dalam menyebarkan
ideanya ialah
ditentang Kaum Tua
British turut menghalang
negeri-Negeri Melayu mengeluarkan undang-undang
tidak dibenarkan berdakwah tanpa kebenaran sultan
risalah dan buku Kaum Muda disekat

Leave a Comment