Pembangunan Dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan 2

Apakah cadangan yang dikemukakan dalam Penyata Razak 1956? Nyatakan cadangan Laporan Rahman Talib dalam usaha memupuk semangat perpaduan. Nyatakan kandungan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974. Jelaskan usaha untuk memartabatkan penggunaan bahasa Melayu. Nyatakan hasrat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Apakah matlamat Wawasan 2020 diperkenalkan? Nyatakan cabaran dalam Wawasan 2020. Bagaimanakah untuk mencapai hasrat Wawasan … Read more

Pembangunan Dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan 1

Nyatakan matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB). Jelaskan perlaksanaan DEB dalam Rancangan Malaysia Kedua (RMD) Jelaskan perlaksanaan DEB dalam Rancangan Malaysia Ketiga (RMT). Jelaskan perlaksanaan DEB dalam Rancangan Malaysia Keempat (RME). Jelaskan perlaksanaan DEB dalam Rancangan Malaysia Kelima (RML). Jelaskan kejayaan DEB. Apakah tujuan Rukun Negara dibentuk? Nyatakan lima prinsip Rukun Negara Jelaskan prinsip-prinsip Rukun Negara.