Pembangunan Dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan 1

Nyatakan matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB).

Matlamat DEB ialah
F1 membasmi kemiskinan
F2 menambah pendapatan
F3 menyediakan peluang pekerjaan
F4 merapatkan jurang ekonomi
F5 menghapuskan identiti kaum mengikut fungsi ekonomi
Jelaskan perlaksanaan DEB dalam Rancangan Malaysia Kedua (RMD)

Perlaksanaan DEB dalam RMD ialah
F1 penubuhan Lembaga Padi dan Beras Negara (LPN)
F2 menstabilkan harga padi
F3 penubuhan LKIM
F4 meningkatkan taraf hidup nelayan
F5 menubuhkan UDA
F6 bagi membangunkan bandar
F7 menubuhkan RISDA
F8 membantu pekebun kecil getah
F9 menubuhkan PETRONAS dan PKEN
Jelaskan perlaksanaan DEB dalam Rancangan Malaysia Ketiga (RMT).

Perlaksanaan DEB dalam RMT ialah
F1 buka tanah secara besar-besaran
F2 di bawah program pembangunan wilayah
F3 oleh KEJORA, KETENGAH, DARA dan KESEDAR
F4 menanam getah dan kelapa sawit
Jelaskan perlaksanaan DEB dalam Rancangan Malaysia Keempat (RME).

Perlaksanaan DEB dalam RME ialah
F1 majukan perusahaan berat
F2 perlu modal dan teknologi tinggi
F3 perlu buruh mahir
F4 menubuhkan HICOM
F5 laksana Dasar Pensyarikatan dan Penswastaan
F6 Tubuh PNB dan ASN
Jelaskan perlaksanaan DEB dalam Rancangan Malaysia Kelima (RML).

Perlaksanaan DEB dalam RML ialah
F1 bangunkan luar bandar
F2 majukan industri desa
F3 insentif Bank Pertanian
F4 galak pelaburan asing
F5 galakkan pelancongan
Jelaskan kejayaan DEB.

Antara kejayaan DEB ialah
F1 kemiskinan menurun
F2 jurang antara kaum lebih rapat
F3 pendapatan bumiputera meningkat
F4 saham bumiputera meningkat
F5 saham orang asing menurun
Apakah tujuan Rukun Negara dibentuk?

Tujuan Rukun Negara dibentuk ialah
F1 mengukuhkan perpaduan
F2 memelihara hidup diplomatik
F3 mencipta masyarakat yang adil
F4 menjamin sikap liberal terhadap tradisi budaya
F5 membina masyarakat yang menggunakan sains dan teknologi
Nyatakan lima prinsip Rukun Negara

Lima prinsip Rukun Negara ialah
F1 Kepercayaan kepada Tuhan
F2 Kesetiaan kepada raja dan negara
F3 Keluhuran perlembagaan
F4 Kedaulatan undang-undang
F5 Kesopanan dan kesusilaan
Jelaskan prinsip-prinsip Rukun Negara.

Prinsip-prinsip Rukun Negara ialah
F1 kepercayaan kepada Tuhan
F2 agama Islam agama rasmi tetapi agama lain boleh diamalkan
F3 kesetiaan kepada raja dan negara
F4 rakyat setia kepada raja dan negara
F5 keluhuran perlembagaan
F6 perlembagaan undang-undang utama
F7 kedaulatan undang-undang
F8 rakyat mesti hormati undang-undang

Leave a Comment