Islam Di Asia Tenggara

Nyatakan pengaruh Islam dalam pentadbiran di Asia Tenggara.

Pengaruh Islam dalam pentadbiran di Asia Tenggara ialah
F1 institusi kesultanan
F2 gelaran sultan
F3 sultan ketua negara
F4 mufti penasihat sultan
F5 pengenalan jawatan kadi dan bilal
F6 raja menggunakan gelaran zillullah fil’ Alam
Jelaskan pengaruh Islam dalam kesenian di Asia Tenggara.

Pengaruh Islam dalam kesenian di Asia Tenggara ialah
F1 seni khat pada batu nisan
F2 seni khat pada bilah mata keris
F3 seni khat pada ukiran kayu
F4 unsur seni khat pada masjid, surau dan rumah
F5 seni kaligrafi
F6 pengaruh seni bina Islam
F7 pada bentuk bangunan masjid, kubah, mimbar, mihrab
Jelaskan pengaruh Islam pada seni bina masjid di Asia Tenggara.

Pengaruh Islam pada seni bina masjid di Asia Tenggara ialah
F1 kubah
F2 mimbar
F3 mihrab
F4 menara azan
F5 telaga
Nyatakan pengaruh Islam dalam pendidikan di Asia Tenggara.

Pengaruh Islam dalam pendidikan di Asia Tenggara ialah
F1 kewajiban menuntut ilmu
F2 mementingkan ilmu
F3 mewujudkan institusi pendidikan formal
F4 seperti istana, pondok, pesantren, madrasah dan surau
F5 kerajaan Perlak menubuhkan pondok atau
dayah
F6 pendidikan pondok di Pattani, Acheh dan Jawa
F7 golongan bangsawan menuntut ilmu di istana
F8 pengajaran al-Quran di surau
Nyatakan cara hidup penduduk Asia Tenggara setelah menerima Islam.

Cara hidup penduduk Asia Tenggara setelah menerima Islam ialah
F1 bertudung kepala dan bersongkok
F2 Islam sebagai ad-din/cara hidup
F3 mengamalkan konsep persaudaraan Islam
F4 persamaan taraf
F5 mengamalkan akhlak Islam
F6 amal sikap tolong menolong, hormat- menghormati
Pada pandangan anda, apakah nilai-nilai murni yang harus ada pada diri seorang pelajar?Q

F1 tolong menolong
F2 bersatu padu
F3 tolak ansur
F4 penyayang
F5 rajin
F6 bekerjasama
F7 hormat menghormati

Leave a Comment