Ciri-ciri Tamadun Hwang Ho

Ciri-ciri Tamadun Hwang Ho

 1. Banyak bandar telah muncul dan kemudiannya berkembang menjadi sebuah negara kota.
 2. Anyang adalah salah satu contoh negara kota dalam Tamadun Hwang Ho.
 3. Ciri-ciri Anyang:
  1. Terletak di kawasan tanah  tinggi di Sungai Huan.
  2. Terdapat istana, kuil,  dan pusat pentadbiran di bandar.
  3. Ketua pemerintah iaitu raja, golongan pembesar, dan golongan agama tinggal di kawasan bandar.
  4. Dilengkapi dengan termbok bagi menghalang pencerobohan musuh.
  5. Dikelilingi oleh perkampungan yang didiami oleh masyarakat petani.
 1. Organisasi sosial Tamadun Hwang Ho.
  1. Susun lapis masyarakat — golongan raja dan pembesar menduduki lapisan teratas.
  2. Raja menerajui pemerintahan.
  3. Lapisan yang paling bawah ialah golongan petani. Sebahagian besar penduduk terdiri daripada petani yang tinggal di kawasan luar bandar.
  4. Di lapisan bawah ini, terdapat golongan artisan.
  5. Golongan artisan wujud kerana kemahiran yang muncul semasa Dinasti Shang, iaitu penguasaan teknologi gangsa.
  6. Gangsa digunakan untuk menghasilkan senjata, perisai, dan hiasan pada kereta kuda pihak tentera serta peralatan untuk upacara keagamaan.
  7. Golongan pembesar dapat menundukkan golongan bawahan kerana mereka sahaja yang mampu memiliki tentera dan senjata gangsa.
  8. Hamba adalah golongan yang paling bawah dalam masyarakat Shang.
 2. Pengkhususan pekerjaan.
  1. Pengkhususan pekerjaan wujud kerana sistem organisasi sosial.
  2. Golongan pembesar memiliki tentera masing-masing
  3. Terdapat dua kumpulan tentera iaitu tentera yang menggunakan kereta kuda dan tentera yang berjalan kaki.
  4. Golongan petani adalah tonggak ekonomi
   dan pentadbiran pula berperanan memenuhi keperluan golongan atasan.
  5. Golongan artisan berperanan mencipta pelbagai barangan tembaga seperti bekas minuman dan makanan, barang tembikar, dan senjata.
  6. Golongan hamba berperanan sebagai tentera paksaan selain digunakan untuk membantu kerja-kerja perburuhan serta untuk tujuan korban dalam upacara penyembahan.

 1. Sistem pemerintahan.
  1. Dinasti Shang mengamalkan sistem pemerintahan beraja.
  2. Pengganti raja biasanya dilantik daripada kalangan saudara lelaki yang lebih muda atau anak lelaki raja.
  3. Raja-raja Shang memiliki kewibawaan politik, ekonomi, sosial, dan agama.
  4. Mereka berkuasa secara langsung di kawasan pusat pentadbiran.
  5. Masyarakat Shang percaya bahawa kuasa raja ialah mandat daripada tuhan. 
  6. Raja-raja Shang tidak dikehendaki mendapatkan pengesahan politik kerana mereka adalah daripada keturunan pemerintah agama.
  7. Raja dibantu oleli golongan bangsawan clan pcgawai kerajaan.
  8. Wilayah di luar pusat pentadbiran ditadbir oleh golongan bangsawan.
  9. Golongan bangsawan berhak mewujudkan sistem pentadbirannya sendiri dalam hal seperti pungutan cukai, pertahanan, dan undang-undang.
  10. Sistem yang sama telah diasimilasikan oleh Dinasti Chou.
  11. Semasa Dinasti Chou, raja-rajanya telah membahagikan pemilikan tanah kepada wilayah-wilayah dan melantik pembesar tempatan untuk setiap wilayah itu.
  12. Peranan pembesar tempatan ialah: 
   1. Mesti mengambil ikrar taat setia kepada pemerintah Chou.
   2. Memberikan hadiah seperti kereta kuda, gangsa, senjata, hamba, dan binatang.
   3. Melindungi raja.
   4. Memberikan bantuan tentera sentasa perang.
   5. Diberikan hak untuk bertindak sebagai ketua agama untuk menjalankan upacara pengorbanan.
 1. Agama dan kepercayaan.
  1. Mengamalkan banyak kepercayaan termasuk animisme dan politeisme (kepercayaan kepada banyak tuhan).
  2. Mengamalkan penyem-bahan roh nenek moyang.
  3. Menyembah tuhan syurga (Shang-ti) dan tuhan bumi (Tu).
  4. Membuat penyembahan terhadap bukit, gunung, dan sungai.
  5. Upacara penyembahan melibatkan permainan muzik, tarian, dan upacara korban yang diketuai oleh golongan bomoh.
  6. Tulang binatang dan kulit kura-kura telah ditemui di Anyang yang dinamakan tulang oracle.
  7. Tulang oracle digunakan untuk meramal sesuatu keadaan.
  8. Golongan bomoh akan meletakkan tulang ini di atas unggun api sehingga timbul rekahan.
   1. Rekahan tersebut akan ditafsirkan dan disabitkan dengan sesuatu kejadian.
   2. Sistem tulisan awal di China muncul akibat daripacla amalan penilikan tulang oracle.
 2. Sistem tulisan.
  1. Rekahan-rekahan pada tulang oracle telah menimbulkan idea kepada masyarakat tempalan untuk mencipta to tulisan.
  2. Tulisan China adalah berbentuk ideogram iaitu berbentuk simbol.
  3. Tulisan asal China ke-banyakannya mempunyai gambar seperti bulan, matahari, sungai, dan kanak-kanak.
  4. Tulisan awal ini mengalami perubahan sehingga ia berubah kepada bentuk yang lebih kompleks.

Leave a Comment