Proses pembentukan tamadun Hwang Ho

Proses Pembentukan Tamadun Hwang Ho

  1. Hwang Ho menjadi nadi utama dalam pembentukan Tamadun Hwang Ho kerana ia menyuburkan kawasan sekitarnya.
  2. Tanah yang subur menarik penduduk nomad untuk mendirikan petempatan yang kekal di kawasan tersebut.
  3. Tempatan awal penduduk Hwang Ho ialah tapak Banpo (dekal bandar Sian moden).
  4. Aktiviti utama ialah pertanian, penternakan binatang, memungut hasil hutan dan memburu.
  5. Beberapa buah bandar telah muncul di Lembah Hwang Ho.
  6. Anyang dipilih menjadi pusat kerajaan Dinasti Shang.
  7. Semasa Dinasti Shang, usaha perluasan wilayah dan penyebaran budaya ke kawasan sekitar Lembah Hwang Ho berlaku.
  8. Semasa Dinasti Chou,  Tamadun Hwang Ho tersebar hingga ke bahagian selatan Sungai Yangtze.

Leave a Comment