Tamadun Hwang Ho

Tamadun Hwang Ho

  1. Tamadun Hwang Ho ber-mula di Lembah Hwang Ho atau Sungai Kuning (sungai yang kedua panjang di China).
  2. Kemunculan Tamadun Hwang Ho dapat dikesan daripada penemuan tengkorak sapien yang digelar sebagai Peking Men.
  3. Penemuan ini membuktikan bahawa wujudnya kehidupan pada Zaman Paleolitik.
  4. Kegiatan pertanian dan pcnternakan telah muncul pada Zaman Neolitik.
  5. Dinasti beraja pertama di China telah diasaskan oleh Dinasti Hsia (2205 — 1766 S.M.).
  6. Tetapi, tidak wujud bukti sejarah yang dapat mengesahkan kewujudan Dinasti Hsia.
  7. Terdapat bukti sejarah seperti jumpaan arkeologi yang membuktikan kewujudan Dinasti Shang (1766 — 1050 S.M.).
  8. Kezaliman pemerintahan Raja Shang telah membawa kepada kebangkitan hamba.
  9. Suku Chou telah menggulingkan dan menggantikan pemerintahan Shang.
  10. Seterusnya Dinasti Chou telah memerintah China (1050 S.M. — 256 S.M.).

Leave a Comment