Sumbangan Tamadun Indus

Sumbangan Tamadun Indus

 1. Masyarakat Indus mempunyai keupayaan dan kebolehan mengeksploitasi kelebihan
  yang mereka miliki untuk memudahkan kehidupan mereka.
 2. Mereka berjaya meng-eksploitasi Sungai Indus untuk memajukan kehidupan harian.
 3. Tamadun Indus terkenal dengan perancangan bandar¬bandarnya.
 4. Contoh Bandar-bandar yang terancang ialah Harappa dan Mohenjo-Daro.
 5. Perancangan bandar memerlu¬kan pemahaman tentang ilmu geometri, matematik, dan ke-senian .
 6. Bandar-bandar menjadi tersusun kerana pemahaman geometri basil daripada pertembungan Tamadun Indus dengan Tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba.
 7. Bandar disusun berasaskan bentuk segi empat yang diikuti oleh jalan raya yang lurus.
 8. Hubungan dengan Tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba membawa faedah seperti pertukaran teknologi dan sebagainya.
 9. Kematangan tamadun ini terbukti melalui pencapaian yang cemerlang dalam berbagai-bagai bidang, termasuklah perancangan bandar, aktiviti ekonomi, aspek kerohanian, dan kepercayaan.

Leave a Comment