Peningkatan Tamadun 3

Nyatakan sumbangan tokoh berikut dalam tamadun Yunani.

F1 Thales : Matematik
F2 Pythogoras : Matematik
F3 Hippocrates : Perubatan
F4 Archimedes : Fizik, matematik dan
graviti
F5 Ptolemy : Astronomi
Nyatakan sumbangan tamadun India dalam sains dan teknologi.

F1 Astronomi
F2 Matematik
F3 Sistem nombor/geometri/sistem angka
Nyatakan faktor perkembangan ilmu perubatan dalam tamadun berikut.

Tamadun India
F1 Kecenderungan dalm fisiologi (yoga)
Tamadun China
F2 Pengamalan Yin dan Yang
Nyatakan sumbangan tamadun China dalam sains dan teknologi.

Sumbangan tamadun China dalam sains dan teknologi ialah
F1 teknologi membuat kertas
F2 tembikar
F3 layar perahu dan kapal
F4 astronomi
F5 Perubatan

Pada pandangan anda, apakah kepentingan kemajuan sains dan teknologi kepada negara kita?


Kepentingan kemajuan sains dan teknologi kepada negara kita ialah
F1 kemajuan ekonomi
F2 peningkatan taraf hidup
F3 keselamatan negara
F4 keselesaan hidup
F5 menaikkan nama negara
F6 peningkatan produktiviti
Nyatakan fungsi seni bina berikut:

Aquaduct (Rom)
F1 Bekalan air
Acropolis (Yunani)
F2 pusat keagamaan
F3 pusat petadbiran
Colloceum (Rom)
F4 Tempat pahlawan Rom bertarung
F5 sebagai teater
Tembok Besar China
F6 benteng pertahanan
F7 menghadapi serangan orang gasar
Apakah kemahiran yang ada sehingga dapat membina senibina yang unik?

F1 Matematik
F2 Geometri
F3 Fizik
F4 Kesenian
F5 Berpengetahuan membentuk segi empat, piramid
Nyatakan sumbangan tamadun China dalam seni bina.

F1 Tembok Besar China
F2 Kuil
F3 Pagoda
F4 Jambatan
F5 Pintu gerbang
Nyatakan ciri-ciri Tembok Besar China.

F1 dibina sejak Dinasti Chou
F2 sepanjang 1500 batu
F3 dari Kansu ke Peking
Pada pandangan anda, mengapakah kita perlu menjaga dan memelihara seni bina berunsur sejarah?

F1 Untuk pelancongan
F2 Untuk kepentingan ekonomi
F3 Sebagai sumber sejarah
F4 Sebagai warisan budaya
F5 Dapat mengekalkan untuk generasi akan
datang

Leave a Comment