Tamadun China

Tamadun China

 1. Kawasan Tamadun China ialah dari kawasan Lembah Hwang Ho sehingga ke bahagian selatan China.
 2. Semasa pemerintahan Dinasti Chin(221 — 206 S.M.), perluas-an kawasan tersebut di¬mulakan.
 3. Kesan daripada perluasan itu, empayar yang pertama di China dilahirkan.
 4. Pengasas Dinasti Chin ialah Maharaja Shih Huang Ti, nama asalnya ialah Raja Chen.
 5. Peranan utamanya ialah  menyatukan wilayah geografi dan memperluaskan jajahan takluknya hingga mewujudkan sebuah empayar.
 6. Jajahan Dinasti Chin sangat luas sehingga ke Sungai Merah di Vietnam.
 7. Ciri-ciri Zaman Empayar.
  1. Itanyak peperangan herlaku.
  2. Perlua,,an kuasa gial dijalankan.
  3. Jajahan takluk yang luas dapat disatukan di bawah sebuah kerajaan pusat.

Revision Notes

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Revision Notes

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Videos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Leave a Comment