Kerajaan Islam Di Madinah

Jelaskan konsep hijrah.

Konsep hijrah ialah
F1 dari perkataan Arab iaitu berpindah
F2 perpindahan dari satu tempat ke tempat lain
F3 perpindahan orang Islam dari kota Makkah ke Madinah
F4 dilambangkan semangat ingin berubah
F5 perubahan cara berfikir, tingkah laku
F6 meninggalkan keburukan
F7 menegakkan kebenaran
Nyatakan hujah yang menyangkal tafsiran Orientalis Barat menganggap hijrah sebagai suatu pelarian.

Saya menyangkal pandangan tersebut kerana
F1 jemputan penduduk Madinah
F2 ketibaan orang Islam disambut meriah
F3 disambut dengan rela hati
F4 orang Islam diberi tempat tinggal
F5 diberi jaminan keselamatan
F6 Nabi Muhammad s.a.w. dilantik sebagai
pemimpin
Nyatakan faktor berlakunya hijrah 622 M.

Faktornya berlakunya hijrah ialah
F1 penentangan berterusan Quraisy
F2 ada pakatan untuk membunuh baginda
F3 jemputan masyarakat Arab Madinah
F4 ingin menyebarkan Islam
F5 perintah Allah menerusi wahyu
Terangkan kepentingan Hijrah

Kepentingan hijrah ialah
F1 dakwah Islamiah
H1a dilakukan secara aman
H1b tanpa berselindung
F2 mendamaikan suku Arab Madinah
H2a yang sering bersengketa
H2b melalui persaudaraan Islam
F3 menyatupaduakan penduduk Madinah
H3a yang terdiri daripada pelbagai suku, budaya, agama
H3b melahirkan kehidupan harmoni
F4 berjaya menubuhkan negara Islam Madinah
H4a menukarkan nama Yathrib
H4b Madinah menjadi pusat tamadun Islam
F5 membina Masjid al-Nabawi
H5a jadikan tempat beribadat, belajar, bincang masalah, jual beli
F6 wujud Kalendar Islam
H6a berdasarkan hijrah
H6b Takwim Hijrah diguna ketika Khalifah Umar al-Khattab
Bagaimanakah konsep hijrah boleh digunakan dalam kehidupan harian seorang pelajar?

Konsep hijrah boleh diamalkan dalam kehidupan seharian seperti
F1 berubah daripada malas kepada rajin
F2 berubah daripada degil kepada patuh
F3 berubah daripada sifat negatif kepada positif
F4 berubah daripada ponteng sekolah kepada hadir penuh
F5 berubah daripada melanggar peraturan kepada berdisiplin
F6 berubah daripada sikap biadap kepada sopan
Jelaskan kandungan Piagam Madinah

Nabi Muhammad s.a.w
F1 Sebagai pemimpin di Madinah
F2 Sebagai hakim
Yahudi
F3 Sebagai rakyat Madinah
F4 Keselamatan dijamin
F5 Bebas mengamalkan agama
F6 Diberi hak yang sama
Undang-undang
F7 Undang-undang Islam digunapakai secara menyeluruh
Masyarakat
F8 Semua penduduk Madinah satu ummah
F9 Hidup membantu
Jelaskan kepentingan Piagam Madinah.

Kepentingan Piagam Madinah ialah
F1 pembentukan negara Islam Madinah
F2 Madinah menjadi model kerajaan Islam yang
unggul
F3 menunjukkan kepintaran Nabi Muhammad s.a.w.
F4 membentuk perlembagaan sebelum mengasaskan kerajaan
F5 ekonomi Madinah meningkat
F6 riba, penipuan, penindasan dilarang
F7 Yahudi diberi kekebasan agama, keselamatan dijamin
F8 Wujud masyarakat yang bersatupadu, aman, hidup membantu
Nyatakan cara penyebaran Islam di Madinah.

F1 Diplomasi
F2 Menunjuk teladan yang baik
F3 Hantar perutusan
F4 Hantar watikah
F5 Tidak memaksa
Jelaskan garis panduan perang dalam Islam.

Garis panduan perang dalam Islam ialah
F1 larang membunuh sesuka hati
F2 larang memusnahkan tumbuhan, binatang ternakan
F3 larang membunuh orang tua, lemah, kanak- kanak
F4 larang menceroboh tempat beriabadat
F5 menganjurkan perdamaian sekiranya musuh
inginkan perdamaian
F6 mengampunkan tawanan perang
Mengapakah perang dibenarkan dalam Islam?

Perang dibenarkan dalam Islam kerana
F1 untuk mempertahankan diri, agama, negara
F2 untuk menentang kezaliman
F3 untuk mencari keamanan
F4 diserang oleh musuh
F5 dibenarkan dengan keizinan Allah s.w.t.
Namakan contoh perang ketika Nabi Muhammad s.a.w.

F1 Perang Badar
F2 Perang Uhud
F3 Perang Khandak
Apakah tindakan Nabi Muhammad s.a.w. terhadap tawanan perang?

Tindakan Nabi Muhammad s.a.w. terhadap tawanan perang ialah
F1 diampunkan
F2 Wanita dan kanak-kanak dibebaskan
F3 lelaki diberi syarat perlu mengajar 10 kanak- kanak Islam sehingga pandai membaca dan menulis

Leave a Comment