Pembinaan Negara Dan Bangsa Yang Merdeka

Namakan ahli-ahli Suruhanjaya Reid. Nyatakan isu yang menjadi panduan untuk merangka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu merdeka. Senaraikan syarat-syarat Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Apakah kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957? Nyatakan sumbangan tokoh-tokoh kemerdekaan berikut: Tunku Abdul Rahman Tun Abdul Razak Tun H.S. Lee Tun V.T. Sambanthan Apakah keistimewaan cara Tanah Melayu mencapai Kemerdekaan?

Kerajaan Islam Di Madinah

Jelaskan konsep hijrah. Nyatakan hujah yang menyangkal tafsiran Orientalis Barat menganggap hijrah sebagai suatu pelarian. Nyatakan faktor berlakunya hijrah 622 M. Terangkan kepentingan Hijrah Bagaimanakah konsep hijrah boleh digunakan dalam kehidupan harian seorang pelajar? Jelaskan kandungan Piagam Madinah Jelaskan kepentingan Piagam Madinah. Nyatakan cara penyebaran Islam di Madinah. Jelaskan garis panduan perang dalam Islam. Mengapakah … Read more

Peningkatan Tamadun 1

Namakan tokoh-tokoh yang terlibat dalam perluasan kuasa Apakah sumbangan Alexander The Great kepada tamadun Yunani? Apakah sumbangan Maharaja Augustus Caesar kepada Rom? Apakah keistimewaan Maharaja Asoka dalam perluasan kuasa di India? Bagaimanakah Shih Huang Ti berjaya mengukuhkan kedudukannya? Pada pandangan anda, mengapakah perluasan kuasa tidak dibenarkan masa kini? Nyatakan ciri-ciri ekonomi tamadun India. Apakah matlamat … Read more